Enthousiaste ontvangst bij interne kick-off

Enthousiaste ontvangst bij interne kick-off

Op 10 oktober 2019 vond bij de gemeente Oss de interne kick-off plaats van VOLOP Oss. Om de aanpak van VOLOP Oss succesvol te kunnen laten zijn, is het belangrijk dat zoveel mogelijk afdelingen binnen de gemeente bekend zijn met VOLOP Oss. Om die reden was het erg...
Rabobank is nieuwe partner voor VOLOP Oss

Rabobank is nieuwe partner voor VOLOP Oss

VOLOP Oss is het centrale punt waar iedereen zich kan melden met een idee voor de invulling van een leegstaand winkelpand. Uitgangspunt is dat initiatieven een toegevoegde waarde moeten hebben voor de stad. VOLOP richt zich hierbij op initiatiefnemers die nog niet de...
VOLOP Oss van start

VOLOP Oss van start

VOLOP Oss van start Sinds 1 september 2019 is VOLOP actief in Oss. Met Marscha van de Poppel als projectleider, een actief centrummanagement en een enthousiaste gemeente is er een stevige basis voor een sterke start. Op 28 november 2019 vond de kick-off plaats van...